СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Новини и Събития

Награда в категория "Мултимедийна презентация" - СУ Васил Левски - Главиница

Награда в категория "Мултимедийна презентация"

Сузан Сунай Идириз от 12а клас – класирана с поощрителна награда в категория "Мултимедийна презентация" в Националния ученически конкурс "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА - ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ" проведен в град Благоевград.Вилислав Петев Василев от 11а клас – класиран на трето място в конкурса ...
Национален конкурс за рисунка - СУ Васил Левски - Главиница

Национален конкурс за рисунка

Сонер Салим Шевкъ - IIIa клас Класиран с първа награда на Националния конкурс за ринсунка "Национален парк Рила - познат и непознат" в гр. ...
Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - СУ Васил Левски - Главиница

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Прeз периода от 15 до 17 ноември 2019 г. в рамките на третата кампания по Дейност 1 "Подкрепа за професионално развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №15 от 22.06.2019 г. за ...
Ден на грамотността - СУ Васил Левски - Главиница

Ден на грамотността

На 12.12.2019 г. в СУ "Васил Левски" се проведе общински конкурс "Ден на грамотността" под мотото "Пиша вярно и красиво" с ученици от II,III и IV клас. Класираните ученици бяха удостоени с награди, осигурени от СУ "Васил Левски" и почерпка от лакомства, осигурени от Община ...
Проект "Млад доброволец" - СУ Васил Левски - Главиница

Проект "Млад доброволец"

Проектът за млади доброволци е като пъзел и всеки млад човек от трансграничната зона представлява парче от пъзела ... С активното участие на младите хора успяхме да наредим пъзела, който включва активна стимулация за обединено гражданство чрез доброволни действия!  Ученици и ръководители по ...