СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Национален конкурс за рисунка

Сонер Салим Шевкъ - IIIa клас

Класиран с първа награда на Националния конкурс за ринсунка "Национален парк Рила - познат и непознат" в гр. Благоевград.

Национален конкурс за рисунка - Изображение 1Национален конкурс за рисунка - Изображение 2Национален конкурс за рисунка - Изображение 3