СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Прeз периода от 15 до 17 ноември 2019 г. в рамките на третата кампания по Дейност 1 "Подкрепа за професионално развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба №15 от 22.06.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти", 18 учители от СУ "Васил Левски" град Главиница участваха в изнесено обучение на тема "Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код" (3 квалификационни кредита).

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 1Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 2Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 3Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 4Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 5