СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Проект "Млад доброволец"

Проектът за млади доброволци е като пъзел и всеки млад човек от трансграничната зона представлява парче от пъзела ...

С активното участие на младите хора успяхме да наредим пъзела, който включва активна стимулация за обединено гражданство чрез доброволни действия! 

Ученици и ръководители по проекта "Млад доброволец" от СУ "Васил Левски" бяха на тридневно обучение в румънския град Кълъраш: кампания 17.10.2019 г. - 19.10.2019 г. Наши и румънски ученици демонстрираха знания и умения в областта на БЧК и оказване на първа медицинска помощ. Програмата по обучението завърши с есенно почистване и засаждане на дръвчета в градския парк на гр.Кълъраш.

Стартира новият проект за учебната 2019/2020 г. "МЛАД доброволец" по трансгранично сътрудничество Румъния-България. СУ "Васил Левски" посрещна и организира тридневна програма за румънските ученици и учители от град Кълъраш: кампания 17.09.2019 г. - 19.09.2019 г. Проведе се дискусия между участниците с цел обсъждане на възникнали въпроси, както и интерактивни занимания и ролеви игри за по-лесното усвояване на получените теоретични знания. Добре дошли на всички и развивайте уменията си заедно, забавлявайки се!

Проект "Млад доброволец" - Изображение 1Проект "Млад доброволец" - Изображение 2Проект "Млад доброволец" - Изображение 3Проект "Млад доброволец" - Изображение 4Проект "Млад доброволец" - Изображение 5