СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Прием в 8-ми клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
Профил
Брой ученици
Срок на обучение
Начин на приемане
 
След завършено основно образование в VII клас
   
Изпити
1.


2.
Софтуерни и хардуерни науки

Природни науки
26


26
5


5
НВО по БЕЛ и Математика

НВО по БЕЛ и МатематикаБАЛООБРАЗУВАНЕ

Софтуерни и хардуерни науки: от НВО - 3БЕЛ и 1Математика, от Свидетелството за основно образование - БЕЛ, География и икономика.
Природни науки: от НВО - 2БЕЛ и 2Математика, от Свидетелството за основно образование - Биология и ЗО, Химия и ООС.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие в класиране по образец.
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование.
    При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ

Подаване на документи за участие в приема по Наредба №10/01.09.2016г. - от 3 до 5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - до 16 юли 2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие на втори етап на класиране - до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2019 г.вкл.
Подаване на документи за участие на трети етап на класиране - от 24 до 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29 юли 2019 г. вкл
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици след трети етап на класиране - 1 август 2019 г.


МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: Стая №1 на I етаж и работна стая на ръководител на направление "ИКТ"
СПРАВКИ НА ТЕЛЕФОНИ: 08636/2245, 08636/2253