СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ "EKO ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА" MIS ETC 336

Програма за Трансгранично Сътрудничество Romania- Bulgaria 2007-20137

Съвместна работа между училища и организации от двете държави

  • Сдружение Евроинтегра /гр. София, България/
  • Гимназия "Трайан Вуйа /гр. Крайова, Румъния/
  • Техникум "Хориа Винтила" /гр. Сегарча, Румъния/
  • ОУ №1 /гр. Чоканещ, Румъния/
  • Асоциация "Домино" /гр. Крайова, Румъния
  • Сдружение за защита правата на животните /гр. Русе, България/
  • Община Главиница /област Силистра, България/

Цел на проекта: Повишаване на осведомеността по екологичните въпроси сред младите хора в трансграничния район и съвместна работа на експерти-учители от Румъния и България.