СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ "МОДНО ШОУ НА 19 ВЕК MIS-ETC Code 897"

Tрансгранично Сътрудничество Romania- Bulgaria 2007-2013
Трансграничен фотоконкурс "Красотата на мястото, където живея"

Нефие Раим - ръководител на проекта
Ведиха Юдаим - технически сътрудник
Силвия Ангелова - преводач

Партньор от България: ЕВРОИНТЕГРА
Николай Дончев - създател на проекта
Борислава Авджиева - асистент

Цел на проекта: Популяризиране на обичаите и традициите, както и разкриване на красотата на региона в който живеем.