СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ "УЧИМ И ТВОРИМ ЗАЕДНО"

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - 2016 година

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ в прогимназиален етап

  • Стойност на проекта - 9 742 лв.
  • Включване на 6 групи в ЦДО от прогимназиален етап.
  • Обзавеждане на стая за провеждане на заниманията по интереси.
  • Закупуване на консумативи, материали, книги и др.

Цели на проекта: Повишаване на качеството на процеса на обучение, възпитание и социализация. Упражняване на дейности в различни области – наука, изкуства, занимателни игри, образователни игри и спорт. Създаване на условия за обогатяване на творческите изяви на учениците.