СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

ПРОЕКТ "YOUNG VOLUNTEER" CODE ROBG – 296 ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕR V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Проектът е насочен към общите предизвикателства, а именно:

1.Да привлече младите хора в продължаващо неформално образование, което ще допринесе за тяхното правилно формиране и изграждане на възрастни.

2.Използването на специфични механизми, които ще допринесат за развитието на всеки един отделен индивид в стойностен и уверен човек, мотивиран, отговорен и с широк мироглед.

3.Подкрепа за младите хора при формиране на ценностна система, базиране на социални, духовни и индивидуални принципи.

В СУ ”Васил Левски” по проекта е оборудван един кабинет за първа помощ. Оборудването включва 2 манекена, 1 носилка, 4 маски, ръчни вентилационни системи, цервикална яка, 4 бр. апарати за кръвно налягане, тестове за кръвна захар, 4 комплекта за първа помощ, компютър, софтуер и проектор. 16 учители бяха обучени на тема "Първа долекарска помощ" от Центъра за образователни инициативи гр.София. Учениците от СУ”Васил Левски” участваха в организираните четири кампании на доброволческа дейност в областта, както следва: първата кампания се проведе в периода от 17.09.2019 г. до 19.09.2019 г. в гр. Кълъраш, втората кампания се проведе в периода от 03.10.2019 г. до 05.10.2019 г. в гр. Главиница, третата кампания от 17.10.2019 г.до 19.10.2019 г.се проведе в гр. Кълъраш и четвъртата от 31.10.2019 г. до 02.11.2019 г.се проведе в гр. Главиница.

За да се осигури максимален комфорт на всички доброволци, взели участие в пилотните дейности, беше им осигурено безплатно настаняване, транспорт и специални приспособления за всяка пилотна дейност, както и тениски, шапки, бутилки за вода, раници, чадъри и комплекти за първа помощ.