СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Директори

 • 1906/1907 г. - Цанко Вълев
 • 1922/1923 г. - Йон Братиану
 • 1940/1941 г. - Станчо Йорданов Стойков
 • 1941/1942 г. - Василка Христова
 • 1942/1943 г. - Любомир Чимширов
 • 1943/1944 г. - Димитър Марков Тодоров
 • 1944/1945 г. - Елена Цанкова Вълева
 • 1949/1950 г. - Никола Колев Цонев
 • 1950/1951 г. - Бойчо Обретенов Радулов
 • от 1951 г. до 1953 г. - Куна Георгиева Милянкова
 • от 1953 г. до 1955 г. - Петър Велков Пантев
 • от 1955 г. до 1958 г. - Надка Панова Бумбалова
 • от 1958 г. до 1963 г. - Димитър Костадинов Димитров
 • от 1963 г. до 1971 г. - Петър Велков Пантев
 • от 1971 г. до 1979 г. - Николай Иванов Недков
 • от 1979 г. до 1982 г. - Мицо Йорданов Мицов
 • от 1982 г. до 1986 г. - Николай Иванов Недков
 • от 1986 г. до 1993 г. - Райна Недялкова Стоянова
 • от 1993 г. до 1997 г. - Лъчезар Асенов Великов
 • 1997/1998 г. - Райна Недялкова Стоянова
 • от 1998 г. до 2002 г. - Петър Василев Донев
 • от 2002 г. до 2012 г. - Еленка Йорданова Борисова
 • 2012 г. - Иван Красимиров Иванов
 • от 2013 г. - Нефие Хюсеин Раим