СУ "Васил Левски"
Средно училище в град Главиница

Обществен съвет

Поименен състав на Обществения съвет при СУ "Васил Левски" град Главиница:

  1. Жулвер Реджеб Реджеб - родител;
  2. Мария Стоянова Белчева - родител;
  3. Мустафа Яшар Рахим - родител;
  4. Гюляй Басри Наим - родител;
  5. Соня Петкова- представител на финансиращия орган.